Protokół z posiedzenia jury konkursu plastycznego ,,Ja w przyszłości”

DCA

W ramach realizacji zadania publicznego ,,W kręgu kultury” współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Świdnik 13 listopada 2018r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. "Ja w przyszłości". Na konkurs wpłynęło 35 prac plastycznych z 9 świdnickich placówek

logo swidnik(Przedszkola nr 3, Szkoły Podstawowej nr 7, Przedszkola Integracyjnego nr 5, Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4, Niepublicznego Przedszkola i Żłobka "Tęczowy Domek", Niepublicznego Przedszkola "Sigma i Pi", PSONI- DCA, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Świdniku, Spółdzielczego Domu Kultury).

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
Karolina Chwalik (Dzienne Centrum Aktywności), Joanna Filipek- Pawelec (Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Świdniku), Renata Elmerych (Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Świdniku),
Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

 • samodzielność,
 • zrozumienie tematu,
 • kreatywność,
 • estetykę pracy.

Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac, Komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników konkursu wg 3 kategorii wiekowych:

Przedszkolaki 3-5 lat:

 • I miejsce- Alicja Maciocha (Przedszkole Integracyjne Nr 5 w Świdniku)
 • II miejsce- Zuzanna Krysa (Przedszkole Integracyjne Nr 5 w Świdniku)
 • III miejsce- Jakub Dworak (DCA PSONI Koło w Świdniku)
 • Wyróżnienie -Albert Gąsior (Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Tęczowy Domek” w Świdniku)
 • Wyróżnienie- Zuzanna Przystupa (Przedszkole Integracyjne Nr 5 w Świdniku)

 

Przedszkolaki 6- lat:

 • I miejsce- Lena Rachańczyk (Przedszkole Niepubliczne „Sigma i Pi” w Świdniku)
 • II miejsce- Gabrysia Rodak (Przedszkole Nr 3 w Świdniku)
 • III miejsce- Małgorzata Madejska (Oddziały Przedszkolne przy SP 4 w Świdniku)
 • Wyróżnienie- Julia Bereza (Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Tęczowy Domek” w Świdniku)
 • Wyróżnienie – Dawid Piech (Przedszkole Nr 3 w Świdniku)

 

Szkoły podstawowe klasy I-III

 • I miejsce- Maja Besztak (Szkoła Podstawowa NR 7 w Świdniku)
 • II miejsce- Julia Jędrasik (Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku)
 • III miejsce- Magdalena Dragan (Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku)
 • Wyróżnienie- Michalina Kołodziejczyk (SP NR 7 w Świdniku)
 • Wyróżnienie- Izabela Skainowska (Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku)

Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy, a ich opiekunowie pisemne podziękowania.

Komisja Konkursowa oraz organizatorzy składają serdeczne podziękowania nauczycielom za pełną zaangażowania pracę artystyczną z wychowankami oraz gratulują wszystkim artystom biorącym udział w konkursie.