Konkurs plastyczny "Moje wymarzone miejsce na Ziemi" - roztrzygnięty

W dniu 30.10.2017 roku w Dziennym Centrum Aktywności w Świdniku, ul. Kościuszki 8, przeprowadzono ocenę prac zgłoszonych do Konkursu Plastycznego pt:”Moje wymarzone miejsce na Ziemi” adresowanego do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych miasta Świdnika.

Protokół z posiedzenia jury konkursu plastycznego

Na konkurs wpłynęło 71 prac plastycznych z 9 świdnickich placówek ( Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 7, Przedszkola Integracyjnego nr 5, Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4, Niepublicznego Przedszkola i Żłobka "Tęczowy Domek", Niepublicznego Przedszkola "Sigma i Pi", Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 7,Szkoły Podstawowej nr3, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy).

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący:
Magdalena Szumiata ( Kierownik Dziennego centrum Aktywności)
Członkowie:
Weronika Witkowska ( Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Świdniku),
Renata Elmerych (Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Świdniku),
Anita Nowakowska (Dzienne Centrum Aktywności PSONI Koło w Świdniku)

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

 • samodzielność,
 • zrozumienie tematu,
 • kreatywność,
 • estetykę pracy.

Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac Komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników konkursu:

Dzieci 5-7 lat

spośród 27 prac wybrano:

 • I nagroda - Lena Krawczyk (Przedszkole Integracyjne nr 5, op. Ewa Groszek)
 • II nagroda - Marcelina Łagowiec ( Przedszkole nr 3, op. Agnieszka Sapko, Agnieszka Biszczanik)
 • III nagroda - Karolina Misztal ( Przedszkole Integracyjne nr 5, op. Ewa Groszek)

Wyróżnienia:

 • Wiktoria Michalczuk ( Przedszkole Niepubliczne Sigma i Pi ,op. Monika Meksuła )
 • Patrycja Iwanek ( Przedszkole Integracyjne nr 5, op. Ewa Groszek

Dzieci 8-10 lat;

spośród 25 prac wybrano:

 • I nagroda - Zuzanna Mańko ( Szkoła Podstawowa nr 3, op. Elżbieta Banaszewska)
 • II nagroda - Pola Rybak ( Szkoła Podstawowa nr 4, op. Monika Iwańska)
 • III nagroda - Hanna Bryguła ( Szkoła Podstawowa nr 3, op. Elżbieta Banaszewska)

Wyróżnienia:

 • Martyna Bałamut ( Szkoła Podstawowa nr 4, op Monika Iwańska)
 • Jakub Balut ( Szkoła Podstawowa nr 3, op Elżbieta Banaszewska)

Dzieci 11-13 lat;

spośród 15. prac wybrano:

 • I nagroda - Julia Musiejuk ( Szkoła Podstawowa nr 3, op. Elżbieta Banaszewska)
 • II nagroda - Weronika Toczyńska ( SOSW, op. Katarzyna Kutrzpa, Elżbieta Ścibior, Joanna Szczęsna - Kowalska)
 • III nagroda - Iga Halej ( Szkoła Podstawowa nr 7, op. Małgorzata Łągiewka)

Wyróżnienia:

 • Jakub Myszkowski ( Szkoła Podstawowa nr 7, op. Małgorzata Łągiewka)
 • Dominika Drabik ( Szkoła Podstawowa nr 7, op. Małgorzata Łągiewka)

Dzieci 14 i starsze;

spośród 4 prac wybrano:

 • I nagroda - Julka Fabian ( SOSW, op. Katarzyna Kutrzpa, Elżbieta Ścibior, Joanna Szczęsna - Kowalska )
 • II nagroda - Artur Kosior ( SOSW, op. Katarzyna Kutrzpa, Elżbieta Ścibior, Joanna Szczęsna - Kowalska )
 • III nagroda - Katarzyna Baranowska ( SOSW, op. Katarzyna Kutrzpa, Elżbieta Ścibior, Joanna Szczęsna - Kowalska )

Wyróżnienia:

 • Karolina Zmarzlak (SOSW, op. Katarzyna Kutrzpa, Elżbieta Ścibior, Joanna Szczęsna - Kowalska )

Wyróżnione prace przestrzenne:

 • Kinga Mazurek ( Szkoła Podstawowa nr 7, op. Małgorzata Łągiewka)
 • Oliwia Stępień ( Szkoła Podstawowa nr 7, op. Małgorzata Łągiewka)
 • Klaudia Wdowiak ( Szkoła Podstawowa nr 7, op. Małgorzata Łągiewka)
 • Michalina Czernicka ( Szkoła Podstawowa nr 7, op. Małgorzata Łągiewka)
 • Julia Wyrzykowska ( Przedszkole nr 3, op. Dorota Błaszczak, Monika Samborska)

 

Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy, a ich opiekunowie pisemne podziękowania.

Komisja Konkursowa oraz organizatorzy składają serdeczne podziękowania nauczycielom za pełną zaangażowania pracę artystyczną z wychowankami oraz gratulują wszystkim artystom biorącym udział w konkursie.