Tętniące życiem popołudnia w DCA

Z radością informujemy, iż od 01 marca 2017 ruszyła kolejna edycja zajęć o charakterze kulturalnym pt.: „Kolejne przygody z kulturą i sztuką”. W zadaniu uczestniczy 15 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, podopiecznych Dziennego Centrum Aktywności, zamieszkujących głównie Gminę Miejską Świdnik.

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością dostępu do szeroko rozumianej edukacji kulturalnej. Odbędzie się to poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć o charakterze kulturalnym, w których kluczową rolę będzie odgrywał taniec, muzyka i plastyka. Są to zajęcia z elementami muzykoterapii, dramy, bajkoterapii, plastyko terapii, które oprócz kształtowania wartości edukacyjnych, będą miały na celu rozwijanie umiejętności społecznych- współpracy w zespole, otwartości na innych, komunikacji z drugim dzieckiem. Aby kultywować tradycje i aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym naszego regionu zapewnimy beneficjentom udział w zabawach muzyczno – rytmicznych (zabawa andrzejkowa), wydarzeniach związanych z kalendarzem (m.in.: pierwszy dzień wiosny, wspólne kolędowanie), w konkursach plastycznych, w wystawach plastycznych i przeglądach muzycznych, zapewnimy zapoznanie się z repertuarem teatralnym i kinowym. W ramach zadania planujemy również Dzień Rodziny- spotkanie integracyjne dla dzieci i ich rodziców, wycieczkę do Sernik- miejsca dawnej kultury i tradycji oraz organizację cyklicznego konkursu plastycznego, który cieszy się dużą popularnością i integruje świdnickie placówki.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Świdnik
herb swidnika