"Smaki Jesieni" - wyniki

Na przełomie października i listopada bieżącego roku w Dziennym Centrum Aktywności PSOUU Koło w Świdniku zorganizowano konkurs plastyczny adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych miasta Świdnika.

Działanie było możliwe dzięki realizacji zadania publicznego pt.: "Prowadzenie zajęć pozaszkolnych majacych na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży" współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Świdnik.

Na konkurs wpłynęło 68 prac plastycznych z 13 świdnickich placówek ( Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 4, Przedszkola Integracyjnego nr 5, Przedszkola nr 6, Przedszkola Nr 7, Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Tęczowy Domek”, Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat”, Niepublicznego Przedszkola "Sigma i Pi", Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 5, Miejskiego Ośrodka Kultury, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz z Dziennego Centrum Aktywności).

W dniu 03.11.2016 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny prac. Brano pod uwagę następujące kryteria: samodzielność, zrozumienie tematu, kreatywność, estetykę pracy.
Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac Komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników konkursu:

Kategoria wiekowa 3-5 lat:

I nagroda - Maja Wójcik (Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Tęczowy Domek", opiekun: Edyta Dąbska);
II nagroda - Karolina Gębal (Przedszkole nr 7, opiekunowie: Barbara Grochecka, Anna Burczaniuk);
III nagroda - Maciej Sajor (Miejski Ośrodek Kultury, opiekun: Renata Szuryga)

Wyróżnienia:

Lena Krawczyk (Przedszkole Integracyjne nr 5, opiekun: Ewa Groszek);
Marcel Eggimann (Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat", opiekun: Angelika Biała);
Praca grupowa Grupy „Sigma” (Przedszkole Niepubliczne „Sigma i Pi”, opiekun: Monika Meksuła)
Kategoria wiekowa 6-8 lat:
I nagroda -Maja Arasymowicz (Szkoła Podstawowa nr 7, opiekun: Agnieszka Korbus);
II Lena Piotrowska (Przedszkole nr 4, opiekun: Anna Grabczak);
III nagroda- Natalia Garbal (DCA Świdnik, opiekun: Magdalena Milewska)

Wyróżnienia:

Maja Ołoszewska (Przedszkole Integracyjne nr 5, opiekun: Ewa Groszek);
Karina Góźdź (Szkoła Podstawowa nr 7, opiekun: Agnieszka Korbus)
Kategoria wiekowa 9-11 lat:
I nagroda- Oliwia Frączyk (Szkoła Podstawowa nr 5, opiekun: Urszula Dolecka);
II nagroda- Marika Kutyła (Szkoła Podstawowa nr 5, opiekun: Urszula Dolecka);
III nagroda- Oskar Adamiak (DCA Świdnik, opiekun: Magda Milewska)

Wyróżnienia:

Oliwia Gontarz (Szkoła Podstawowa nr 7, opiekun: Małgorzata Łągiewka);
Marta Banach (DCA Świdnik, opiekun: Magda Milewska);
Igor Król (Szkoła Podstawowa nr 7, opiekun: Małgorzata Łągiewka)
Kategoria wiekowa 12 lat i starsze:
I nagroda- Patryk Saneluta (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, opiekun: Elżbieta Ścibior)

Wyróżnienia:

Karolina Kozak (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, opiekun: Elżbieta Ścibior)
Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy, a ich opiekunowie- pisemne podziękowania.

Komisja Konkursowa oraz organizatorzy składają serdeczne podziękowania nauczycielom za pełną zaangażowania pracę artystyczną z wychowankami oraz gratulują wszystkim artystom biorącym udział w konkursie.

logo swidnikMagdalena Szumiata
Kierownik Dziennego Centrum Aktywności
PSOUU Świdnik