Wpływ dogoterapii na rozwój dziecka

Dogoterapia (inaczej: kynoterapia) to forma terapii z udziałem psów, polegająca na wielopłaszczyznowym usprawnianiu dzieci, młodzieży i dorosłych, wzmacniająca efektywność pracy pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitantów.

 

Kontakt ze zwierzęciem wpływa pozytywnie na ludzkie zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, dlatego dogoterapia stanowi także właściwą drogę zmierzającą do efektywniejszej rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Przeżycie określonych sytuacji z tak wieloma pozytywnymi emocjami, a dodatkowo jeszcze włączenie w tę działalność ruchu zdecydowanie wzmacnia oczekiwane efekty.

dogoterapia 01dogoterapia 02

W sferze emocjonalnej dogoterapia wpływa na odbiór bodźców zewnętrznych. Rozwija świadomość odpowiedzialności za swoje działania. Wzmacnia poczucie stabilności emocjonalnej oraz pomaga pokonywać uczucie zagrożenia i strachu. W kontakcie z psem dziecko jest naturalne i szczere, nie boi się okazywania uczuć. Pomaga to rozwijać umiejętność odczuwania, ale także wyrażania emocji. Wydając komendy psu dziecko wzbogaca zasób wiedzy, wzmacnia poczucie sprawczości podnosząc tym samym samoocenę. Psy bezwarunkowo przyjmują wszystkie trudności dziecka, niedoskonałości jego wyglądu i zachowania. Nie oceniają dzieci a to jest niezwykle istotne w budowaniu poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i akceptacji samego siebie. Kontakt z psem uczy ufności wobec świata i przynależności do niego.

dogoterapia 03dogoterapia 04

W sferze społecznej zajęcia z psem uczą m.in. przestrzegania reguł zachowań. Pozwala to zredukować ilość zachowań agresywnych. Odbudowuje umiejętność nawiązywania kontaktów oraz wzmacnia zaufanie do rówieśników i dorosłych. Ucząc się czynności związanych z pielęgnacją psa, dzieci dowiadują się czego pies potrzebuje oraz w jaki sposób można zaspokoić jego potrzeby. Ćwiczenia te nawet najmłodszym uczestnikom zajęć pomagają zrozumieć, że zwierzęta to żywe istoty, które wymagają opieki człowieka.

dogoterapia 05dogoterapia 06

Terapia z psem pozwala dzieciom polepszyć motorykę dużą i postrzeganie własnego ciała, a także usprawnić motorykę małą. Zwiększa umiejętności poznawcze, takie jak koncentracja, spostrzegawczość, zdolność podejmowania decyzji, a także umiejętność adekwatnego postrzegania zaistniałej sytuacji i odpowiedniego reagowania na nią.

dogoterapia 07

Dzięki dźwiękom towarzyszącym zabawom z psem, a także tym wydawanym przez same psy rozwija się wrażliwość słuchowa dziecka. Ponadto zwiększa się zasób słownictwa biernego i czynnego związanego ze zwierzęciem i otoczeniem. Dziecko uczy się reakcji werbalnych i powtarza nowe słowa, które poznało w nowej dla siebie sytuacji. Gry i zabawy aranżowane podczas zajęć pozwalają na naukę i utrwalanie wielu pojęć, takich jak kolory, wielkości, liczby, różnice i podobieństwa itd.

Każdy uczestnik dogoterapii zdobywa nowe doświadczenia i umiejętności oraz zyskuje wiernego przyjaciela, psa – przyjaciela, który staje się fundamentem, na którym może zbudować więź i możliwość komunikacji z otaczającym światem.

 

 

herb lubelskieZajęcia z dogoterapii w Dziennym Centrum Aktywności PSOUU Koło w Świdniku realizowane są w ramach zadania pt.: „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowanego przez Województwo Lubelskie.