Z kulturą i sztuką za pan brat

Zajęcia arteterapeutyczne w Dziennym Centrum Aktywności.
Po przerwie wakacyjnej, Dzienne Centrum Aktywności wznowiło zajęcia popołudniowe o charakterze kulturalnym pt.: "Z kulturą i sztuką za pan brat”.

W zadaniu uczestniczą podopieczni naszej placówki - dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, którzy chcą rozwijać swoje talenty i aktywnie spędzać czas wolny poznając elementy arteterapii, muzykoterapii, dramy, bajko terapii.
Oprócz prowadzonych 2 razy w tygodniu zajęć terapeutycznych, na podopiecznych czeka wiele atrakcji i wyzwań, m.in. wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie, organizacja konkursu plastycznego, zabawa andrzejkowa, wspólne kolędowanie, przygotowywanie prac na konkursy plastyczne, wyjścia na pokonkursowe wystawy organizowane przez świdnickie placówki.

Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i wzbogacają ofertę Stowarzyszenia o atrakcyjną formę terapii. Jesteśmy szczęśliwi, że nasi podopieczni mają szansę na rozwój pasji i uzdolnień na równi z pełnosprawnymi dziećmi.

logo swidnikZajęcia są współfinansowane przez Gminę Miejską Świdnik w ramach realizacji zadania publicznego pt.: "Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży"