Dogoterapia w DCA

Z radością informujemy, iż w Dziennym Centrum Aktywności w okresie od 16.08.2016 do 30.12.2016 r. będzie realizowane zadanie publiczne pt.: "Rozumiem, mówię, działam - rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem". Głównym celem niniejszego projektu jest rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wprowadzenie w ofertę Stowarzyszenia nowoczesnej, grupowej formy wsparcia - dogoterapii, która pomoże przezwyciężać codzienne trudności oraz wpłynie pozytywnie na rozwój poznawczy, fizyczny i społeczny beneficjentów zadania.
W ramach zadania odbędą się także konsultacje logopedyczne.

Jesteśmy przekonani, że zajęcia z udziałem wyszkolonego psa wspomogą naukę komunikacji werbalnej i pozawerbalnej- ułatwią codzienną terapię i przyspieszą nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania a pomoc logopedy- specjalisty w procesie komunikacji umożliwi wybór odpowiedniej metody i pomocy do komunikacji.

Na zakończenie projektu, w grudniu zorganizujemy wyjazd integracyjny do Jaskini Solnej w Lublinie dla dzieci i ich rodziców/ opiekunów, podczas którego beneficjenci zadania zaprezentują swoje możliwości komunikacyjne w nowym otoczeniu.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

rops lublin