Rozwijanie zdolności i talentów - sukcesy podopiecznych DCA

Dzienne Centrum Aktywności PSOUU Koło w Świdniku na co dzień zajmuje się wielospecjalistyczną terapią dzieci i młodzieży. Podczas zajęć brakuje czasu na rozwijanie uzdolnień i pasji naszych podopiecznych. Taką możliwość dają nam zajęcia popołudniowe o charakterze kulturalnym

herb swidnikarealizowane są w ramach zadania „Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Świdnik. Dzięki nim, dzieci i młodzież pod okiem wykwalifikowanej kadry może rozwijać swoje talenty wokalne i plastyczne.

Jest nam niezwykle miło poinformować o sukcesach naszych wychowanków:

  • wyróżnieniu dla Mateusza Wójcika za udział w konkursie plastycznym „Twórczość Doroty Gellner” organizowanym przez Przedszkole Integracyjne Nr 5 w Świdniku,
  • wyróżnieniu dla Daniela Świetlickiego za udział w konkursie plastycznym „Barwny świat owadów” organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Świdniku,
  • udziale grupy wokalno- tanecznej „Iskierki” w Wiosennym Przeglądzie Piosenki Świdnik 2016 z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Serdecznie gratulujemy artystom oraz terapeutom: Pani Renacie Elmerych i Marii Witkowskiej.