Zajęcia popołudniowe w Dziennym Centrum Aktywności

Z radością informujemy, iż od 1 marca w Dziennym Centrum Aktywności PSOUU Koło w Świdniku ruszyła kolejna edycja zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży pt. ”Z kulturą i sztuką za pan brat” współfinansowanych ze środków Gminy Miejskiej Świdnik. 

Projekt jest skierowany do 15 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością zamieszkujących Gminę Miejską Świdnik.

Głównym celem zadania jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością dostępu do szeroko rozumianej edukacji kulturalnej. Odbędzie się to poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć arte terapeutycznych - czyli zajęć integrujących grupę poprzez taniec, muzykę i plastykę. Będą to zajęcia z elementami muzykoterapii, dramy, bajkoterapii, które oprócz kształtowania wartości edukacyjnych, będą miały na celu rozwijanie umiejętności społecznych - współpracy w zespole, otwartości na innych, komunikacji z drugim dzieckiem.

Aby kultywować tradycje i aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym naszego regionu zapewnimy beneficjentom udział w zabawach muzyczno – rytmicznych, wydarzeniach związanych z kalendarzem, w konkursach plastycznych, w wystawach i przeglądach muzycznych, Zorganizujemy również wyjazd do teatru, wyjścia do kina oraz pobliskich instytucji (Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury, „Strefa kultury”). W czerwcu dzieci i młodzież uczestnicząca w projekcie uda się na wycieczkę do Bałtowa- pierwszego w Polsce parku tematycznego poświęconego dinozaurom. W ramach zadania planujemy również organizację cyklicznego konkursu plastycznego, który cieszy się dużą popularnością i integruje świdnickie placówki.

Z naszego doświadczania wynika, iż zajęcia pozaszkolne mające na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży mają pozytywny wpływ na rozwój naszych podopiecznych- pogłębiają ich wiedzę, wpływają pozytywnie na kontakty społeczne (także z pełnosprawnym społeczeństwem), pozwalają efektywnie spędzać czas wolny. Dlatego wierzymy że dotacja uzyskana na realizację niniejszego zadania pozwoli nam w dalszym ciągu wspierać naszych podopiecznych zapewniając pełniejszy dostęp do kultury i sztuki.

Magdalena Szumiata
Kierownik DCA

logo swidnik

Zajęcia współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Świdnik