Andrzejki w DCA

23.11.2015 w Dziennym Centrum Aktywności odbyła się coroczna zabawa andrzejkowa. Wśród folklorystycznych dekoracji, w tajemniczej atmosferze nasi podopieczni mieli okazję do miłego popołudniowego spotkania.

herb swidnikaPodczas wspólnej zabawy tanecznej nie zabrakło wróżb i konkursów, które przepowiadały naszą przyszłość. Zabawa była wyśmienita. Po tanecznych harcach czekał na nas pyszny poczęstunek. Spotkanie było możliwe dzięki realizacji zadania publicznego "Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży" współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Świdnik.