Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego

W dniu 27.10.2015 roku w Dziennym Centrum Aktywności w Świdniku, ul. Kościuszki 8, przeprowadzono ocenę prac zgłoszonych do Konkursu Plastycznego pt: ”Jesienne krajobrazy” adresowanego do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych miasta Świdnika.

Na konkurs wpłynęło 190 prac plastycznych z 12 świdnickich placówek ( Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 4, Przedszkola Integracyjnego nr 5, Przedszkola nr 6, Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4, Niepublicznego Przedszkola i Żłobka "Tęczowy Domek", Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i przyjaciele", Niepublicznego Przedszkola "Sigma i Pi", Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 7, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz z Dziennego Centrum Aktywności).

 

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Renata Elmerych (Dzienne Centrum Aktywności)

Członkowie:
Paulina Oktaba (Środowiskowy Dom Samopomocy),
Katarzyna Żuk- Kowalczyk (Dzienne Centrum Aktywności).

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

 • samodzielność,
 • zrozumienie tematu,
 • kreatywność,
 • estetykę pracy.

Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac Komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników konkursu:

 • Dzieci 3-5 lat; spośród 53 prac wybrano:

  I nagroda- Amelia Krawczyk (Przedszkole Integracyjne nr 5, op. Ewa Groszek)
  II nagroda- Zuzanna Panek (Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Tęczowy Domek”, op. Joanna Banul)
  III nagroda- Julia Harasymow (Przedszkole nr 3, op. A. Sapko, A. Biszczanik)

  Wyróżnienia:

  Martyna Matysiak (DCA, op. Magdalena Szumiata)
  Piotr Jarosz (Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4, op. Wiesława Winiarz)
  Praca grupowa dzieci z z Gr. IX (Przedszkole Integracyjne nr 5)
 • Dzieci 6-8 lat; spośród 88 prac wybrano:

  I nagroda- Karina Kućmińska (Szkoła Podstawowa nr 4, op. Halina Gudzińska)
  II nagroda- Bartosz Winiarczyk (DCA, op. Magdalena Szumiata)
  III nagroda- Edyta Harasim (Szkoła Podstawowa nr 7, op. Aneta Gontarz)

  Wyróżnienia:

  Martyna Jurkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 7, op. Ewa Andrejas)
  Oliwia Kapitan (Szkoła Podstawowa nr 7, op. Teresa Ślęp)
  Joanna Szczepaniak (Szkoła Podstawowa nr 7, op. Agnieszka Korbus)
  Lena Borowiec (Przedszkole nr 6, op. Jadwiga Lewczuk, Magdalena Wierzbicka).
 • Dzieci 9-11 lat; spośród 39 prac wybrano:

  I nagroda- Agata Szumigaj (SP nr 4, op. Gertruda Lis)
  II nagroda- Adrian Karaś (DCA, op. Magdalena Szumiata)
  III nagroda- Gabriela Kołodziejczyk (SP nr 7, op. Mirosława Żydek)

  Wyróżnienia:

  Anna Wojtysiak- Wojtczak (SP nr 7, op. Agnieszka Korbus)
  Ewelina Pastuszka (SP nr 4, op. Ewa Bzowska)
 • Dzieci 12 lat i starsze; spośród 10 prac wybrano:

  I nagroda- Julia Rodzeń (SP nr 4, op. Gertruda Lis)
  II nagroda- Magda Pośnik (MOK, op. Renata Szuryga)
  III nagroda- Kamila Franczak (DCA, op. Katarzyna Żuk- Kowalczyk).

 

Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy, a ich opiekunowie pisemne podziękowania.

Komisja Konkursowa oraz organizatorzy składają serdeczne podziękowania nauczycielom za pełną zaangażowania pracę artystyczną z wychowankami oraz gratulują wszystkim artystom biorącym udział w konkursie.