"Kulturalny czas" - zajęcia arteterapeutyczne w Dziennym Centrum Aktywności

Po przerwie wakacyjnej, od 1 września do końca 2015 roku, Dzienne Centrum Aktywności wznawia zajęcia popołudniowe o charakterze kulturalnym pt.: "Kulturalny czas". Są one współfinansowane przez Gminę Miejską Świdnik w ramach realizacji zadania publicznego pt.: "Prowadzenie zajęć pozaszkolnych majacych na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży" i obejmują prowadzenie zajęć muzycznych, które odbywają się w poniedziałki oraz zajęć plastycznych, które odbywają się w czwartki.

Ponadto, oprócz prowadzonej terapii arteterapeutycznej zaplanowane są następujące działania:

  • wyjazd na spektakl do Teatru, lub /i Filharmonii w Lublinie,
  • organizacja konkursu plastycznego,
  • zabawa andrzejkowa,
  • wspólne kolędowanie połączone z wizytą Świętego Mikołaja,
  • wyjścia na pokonkursowe wystawy organizowane przez świdnickie placówki.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

 

logo swidnik