Nowy sprzęt - nowe możliwości

Dzienne Centrum Aktywności PSONI Koło w Świdniku zakupiło nowy sprzęt- zestaw do EEG- Biofeedback w ramach realizacji projektu  pt.: "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ- specjalistyczne wsparcia szansą na rozwój i niezależność"

Czytaj więcej...

"RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ- specjalistyczne wsparcia szansą na rozwój i niezależność"- kolejny okres finansowania

Od 1 kwietnia 2019 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w Dziennym Centrum Aktywności PSONI Koło w Świdniku jest realizowane zadanie pt.: "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ- specjalistyczne wsparcia szansą na rozwój i niezależność".

Czytaj więcej...

Ale była zabawa!

Czwartek, 27 czerwca 2019 roku był dla nas wyjątkowym dniem. W ramach zajęć mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży współfinansowanych ze środków Gminy Miejskiej Świdnik, spędziliśmy cudowne popołudnie w rodzinnej atmosferze.

Czytaj więcej...

Po wrażenia do Lublina

W dniu 11 czerwca 2019 roku, w ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Świdnik, wybraliśmy się na wycieczkę.

Czytaj więcej...

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ

Od 1 kwietnia 2019 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w Dziennym Centrum Aktywności PSONI Koło w Świdniku jest realizowane zadanie pt.: "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ- specjalistyczne wsparcia szansą na rozwój i niezależność".

Czytaj więcej...

Basen w DCA PSONI Koło w Świdniku

Jak się okazuje, basen może służyć nie tylko do pływania. O taki nowoczesny sprzęt wzbogaciło się Dzienne Centrum Aktywności PSONI Koło w Świdniku. W ramach realizacji zadania „Bądź samodzielny - kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnością ”współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Czytaj więcej...

Protokół z posiedzenia jury konkursu plastycznego ,,Ja w przyszłości”

DCA

W ramach realizacji zadania publicznego ,,W kręgu kultury” współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Świdnik 13 listopada 2018r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. "Ja w przyszłości". Na konkurs wpłynęło 35 prac plastycznych z 9 świdnickich placówek

Czytaj więcej...

Wycieczka do Kozłówki - Dzień Dziecka w DCA

12 czerwca 2018 r. dzieci z Dziennego Centrum Aktywności, działającym przy PSONI Koło w Świdniku, doczekały się corocznej wycieczki z okazji Dnia Dziecka. Pogodę mieliśmy mocno zróżnicowaną - od deszczu po trasie do przypiekającego słoneczka.

Czytaj więcej...