RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ

Od 1 kwietnia 2019 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w Dziennym Centrum Aktywności PSONI Koło w Świdniku jest realizowane zadanie pt.: "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ- specjalistyczne wsparcia szansą na rozwój i niezależność".

 

Jest to projekt trzyletni, który będzie realizowany w okresie 01.04.2019- 31.03.2022 roku. Wsparciem objęliśmy grupę 32 beneficjentów- dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne, zamieszkujących teren województwa lubelskiego, głównie Powiat Świdnicki. Wzorem lat ubiegłych, w oparciu o zdobyte doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i nowoczesną bazę techniczną i lokalową będziemy kontynuowali prowadzenie kompleksowej terapii osób z niepełnosprawnością opierając się na sprawdzonym schemacie: trafna diagnoza- indywidualny program działań- skuteczna terapia- ocena i ewaluacja.

W ramach projektu, w sposób ciągły będą prowadzone: konsultacje lekarskie, terapia (rehabilitacyjna, logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna, integracja sensoryczna) oraz porady społeczno- prawne. Z powodu ograniczonych środków finansowych (przyznano nam jedynie 80 % wnioskowanej kwoty), część wydatków została znacznie okrojona. Musieliśmy między innymi ograniczyć koszty związane z zakupem pomocy terapeutycznych dla podopiecznych i inne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania a także ograniczyć ilość zaplanowanych zajęć, między innymi z dogoterapii i masażu leczniczego.

 PFRON wersja podstawowa RGB 01