Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Święta Wielkiej Nocy – tradycja i współczesność

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku już po raz XV zaprosił do udziału w konkursie plastycznym wszystkich okolicznych artystów. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Centrum Aktywności jak zawsze chętnie oddali się pracy twórczej.

Stworzyli barwne, niepowtarzalne dzieła nawiązujące do tradycji wielkanocnych. Jury w składzie Anna Wybierzyńska i Tomasz Caban – instruktorzy w Fundacji „Między Nami” w Krężnej Jarej, doceniło pomysłowość naszych twórców i uhonorowało aż czterech podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Umysłową Koło w Świdniku. I nagrodę w kategorii „Stroiki i Ozdoby na Stół” w grupie wiekowej 10 – 12 lat otrzymała Emilia Korba (DCA), a w grupie wiekowej powyżej 17 lat Tomasz Kruk (WTZ pracownia ceramiczna). II nagroda w kategorii „Prace Malarskie” trafiła do Anny Binkiewicz (WTZ pracownia witrażu). Wyróżnieni zostali: Grzegorz Wawrzusiszyn (WTZ pracownia witrażu) oraz Agata Motyl (WTZ pracownia krawiecka). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim artystom życzymy sukcesów w kolejnych konkursach!