Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Dzień Godności 2022

„Człowiek nie jest sam, ale żyje z drugimi, przez drugich i dla drugich”

Św. Jan Paweł II

„Otwórzmy przed nimi życie”

Tegoroczne obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną poprzedziło wydarzenie o charakterze edukacyjno-integracyjnym dotyczące problematyki niepełnosprawności.

 herb swidnika

 logo mok

 logo psouu

Organizatorem było Centrum Usług Społecznych w Świdniku, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Świdniku i Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Świdnik Waldemar Jakson.

Wydarzenie miało miejsce 18 maja 2022r. i było skierowane przede wszystkim do uczniów starszych klas szkół podstawowych, młodzieży ze szkół średnich i zostało poprzedzone bezpośrednim spotkaniem Andrzeja Mańki i Renaty Elmerych w ich placówkach, w celu wprowadzenia w tematykę niepełnosprawności. Było to wspólne spotkanie uczniów z osobami z niepełnosprawnościami. Iwona Ratajczak Przewodnicząca Zarządu Koła opowiedziała o działającym od 1987 r. Stowarzyszeniu i funkcjonujących placówkach: Dziennym Centrum Aktywności, Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy, które prowadzą bardzo ważną i potrzebną działalność z zakresu rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Głos zabrał również Marcin Dmowski Zastępca Burmistrza, który podkreślił jak istotna jest pomoc osobom niepełnosprawnym, poszanowanie ich godności i przestrzeganie praw, a także podzielił się swoją osobistą refleksją na temat doświadczeń związanych z niepełnosprawnością swojego taty.

W programie spotkania miała miejsce projekcja filmu „Amatorzy”, w którym występują między innymi aktorzy z niepełnosprawnością intelektualną. Widzom wydarzenia zaprezentowały się grupy artystyczne PSONI Koło w Świdniku: „Pasjonaci” ze spektaklem „Niespełnienie” ze Środowiskowego Domu Samopomocy i „Motyle” ” z Warsztatu Terapii Zajęciowej ze spektaklem „Siła namiętności”. Podczas wydarzenia odbył się także panel dyskusyjny prowadzony przez Andrzeja Mańkę- Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Świdniku, Renatę Elmerych- Organizatora Społeczności Lokalnej CUS w Świdniku i Marię Pietruszę- Budzyńską-prezesa Fundacji Teatroterapia Lubelska. Młodzież licznie i żywo uczestniczyła w dyskusji, wyrażając swoje świadome i dojrzałe poglądy oraz pozytywne opinie. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali drobne upominki ufundowane przez Burmistrza Miasta Świdnik. Duże zainteresowanie wzbudziła wystawa prac uczestników WTZ i ŚDS. Na uczestników spotkania czekał symboliczny poczęstunek. Zgromadzona młodzież ze swoimi nauczycielami i pełna sala kinowa świadczyły o dużym zainteresowaniu tą tematyką i prezentowaną sztuką osób z niepełnosprawnościami, ukazującą ich pasje i talenty, które młodzieży ze świdnickich szkół nie były jeszcze do końca znane. Ta pierwsza tego typu inicjatywa w naszym mieście, bardzo twórcza, służąca wzajemnemu poznaniu obu środowisk i ich integracji z pewnością będzie kontynuowana w przyszłości.

Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną to dla nas ważne wydarzenie, dzięki któremu pragniemy przypomnieć o godności i szacunku, który należy się nie tylko osobie niepełnosprawnej, ale każdemu człowiekowi. XXIII Festyn integracyjny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną odbył się 22 maja 2022r na placu, przed budynkiem PSONI.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Świdnik Waldemar Jakson oraz Starosta Powiatu Świdnickiego Łukasz Reszka, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, kierując wiele życzliwych słów do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Festyn współfinansowany był przez Gminę Miejską Świdnik i Starostwo Powiatowe w Świdniku.

Po oficjalnym powitaniu przybyłych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i instytucji związanych z PSONI nastąpiła bardzo podniosła i wyjątkowa chwila. Było to wręczenie przez Radosława Brzózkę, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki odznak honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanych przez Premiera Piotra Glińskiego osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej i działalności kulturalnej. Odznaki otrzymali: Renata Elmerych- instruktor grupy „Pasjonaci” z ŚDS oraz aktorzy ŚDS: Mariusz Jaworski i Anna Skrzetuska także Sebastian Golik aktor WTZ. To ogromny zaszczyt i powód do dumy dla Stowarzyszenia i środowiska osób z niepełnosprawnościami, że nasi młodzi aktorzy, doświadczeni niepełnosprawnością wraz ze swoim instruktorem zostali uhonorowani tak prestiżowym odznaczeniem, że ich twórcza, wieloletnia praca została doceniona i zauważona i że przyznane wyróżnienie będzie impulsem do dalszego rozwoju ich pasji i talentów, by móc dalej podziwiać ich artystyczne dokonania.

8

Wśród zaproszonych na obchody Dnia Godności osób przybyli również: Małgorzata Paprota Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski, która zwróciła się bardzo ciepło i życzliwie do zgromadzonych, w szczególności do osób z niepełnosprawnościami, Andrzej Mańka-Przewodniczący Rady Powiatu i Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Świdniku, który zawsze wspiera podejmowane przez PSONI inicjatywy, był obecny także Romuald Gumieniak-Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego, Alicja Jankiewicz- Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik Wojewódzki oraz przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami a także licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta i powiatu. Pani Iwona Ratajczak witając przybyłych gości powiedziała: „Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną to bardzo ważny moment w naszym życiu. Przypominają o godności, stanowią refleksję na temat poszanowania praw człowieka. Często nie rozumiemy osób niepełnosprawnych, bo po prostu ich nie znamy. Stowarzyszenie wspiera je, ale terapia musi być połączona z integracją społeczną. Chcemy więc dziś pokazać, że osoby z niepełnosprawnością mają swoje pasje, zainteresowania i talenty, a nasza wiara w ich umiejętności pozwala im na jeszcze większy rozwój. Dlatego pragniemy dziś podkreślić obecność Osób Niepełnosprawnych wśród nas, zwrócić uwagę na otwartość wobec nich, zrozumienie ich potrzeb”.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna.

Przegląd Piosenki, Tańca i Teatru stanowi istotną część programu Festynu i jest okazją do prezentacji dorobku artystycznego osób z niepełnosprawnościami. Poprzez formę jaką jest taniec, teatr bądź śpiew osoby z niepełnosprawnością mają szansę zaprezentowania swoich twórczych dokonań. Wspiera to integrację społeczną a także jest szansą na przełamanie stereotypów na temat niepełnosprawności intelektualnej. W tegorocznym przeglądzie udział wzięli: „Ach to My” - Grupa wokalna WTZ PSONI Koło w Świdniku, „Pasjonaci”- grupa teatralna ŚDS PSONI Koło w Świdniku, „Perły Życia” - Grupa artystyczna ŚDS w Kodniu, Tymoteusz Misiura - Solista DCA PSONI Koło w Świdniku, „Piaskowe Ludki” – Grupa artystyczna SOS-W w Kozicach Dolnych, Grupa wokalna DPS im. Roba Inja w Świdniku, Grupa artystyczna – SOS-W w Świdniku, „Bębnoludy” – Grupa artystyczna WTZ w Janowicy PSONI Koło w Łęcznej, „Pod Parasolem” – Grupa wokalna WTZ SIS w Mełgwi, „Motyle” - Grupa taneczna WTZ PSONI Koło w Świdniku. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki i upominki oraz ciepły posiłek. W kolejnej części festynu prezentowali się artyści i sportowcy zaprzyjaźnieni ze świdnickim Kołem: „Leszczyniacy”- Zespół Tańca Ludowego, wokaliści Dariusz Tokarzewski i Mariusz Matera, „Ambaras” - Dziecięcy Zespół Tańca SDK Świdnik, „Umbrella Dance” – zespół tańca nowoczesnego SDK Świdnik, „Mania śpiewania” – dziecięcy zespół wokalny MOK w Świdniku, „Spokojna Przystań” – Zespół wokalny Klubu Seniora SDK w Świdniku, YUDO REI Świdnik, „Seniority” – Zespół taneczny Uniwersytetu Trzeciego Wieku SDK w Świdniku.

Na uwagę zasługuje wzruszający występ podczas Festynu, niewidomej wokalistki z Łucka Inny Bokhenskiej, do której skierowane zostały również słowa naszej solidarności z narodem ukraińskim, słowa wsparcia i otuchy, w związku trwającymi działaniami wojennymi a także życzenia wiary w lepsze jutro, by zapanował pokój i szybka odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych.

Jak co roku imprezie towarzyszyła również wystawa prac uczestników świdnickiego WTZ i ŚDS. Można na niej było zobaczyć kolorową ceramikę, piękne witraże, wyroby pracowni krawieckiej i stolarskiej a także różnorodną twórczość pracowni plastycznej i technik artystycznych.

Atrakcją imprezy był udział Klubu Motocyklowego USARZ, dzięki którym można było skorzystać z przejażdżki motocyklem.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną to wydarzenie jakie od wielu lat cieszy się sympatią mieszkańców miasta i powiatu świdnickiego. Integruje osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem, pozwala przełamywać wszelkie stereotypy przez co jednoczy całą społeczność.