Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

XXII Festyn Integracyjny

Fotorelacja z XXII Festynu Integracyjnego z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Festyn organizowany przez PSONI Koło w Świdniku pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Świdnika -Waldemara Jaksona oraz Starosty Powiatu Świdnickiego - Łukasza Reszkę. Festyn współfinansowany przez Gminę Miejską Świdnik i Starostwo Powiatowe w Świdniku.

patronat burmistrza

patronat starosty