Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

 • slajd-2
  slajd-2
 • budynek
  budynek

Aktualności

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Ogłoszenie o naborze do programu

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

 

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Świdnik do resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

 

logo swidnikW ramach Programu realizowane będzie zadanie pt.: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Świdniku na zlecenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Zadanie będzie realizowane dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2021r.

Realizacja zadania przebiegała będzie zgodnie z przepisami zawartymi w resortowym Programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

logo psouuGłównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej jako doraźnej, czasowej pomocy rodzinom.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą również służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli sprawować opieki.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej realizowane będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w formie pobytu dziennego.

Zadanie pt. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 oraz finansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Miejskiej Świdnik.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystającymi z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej. Pierwszeństwo w korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej mają:

 • członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/z orzeczeniami równoważnymi, które mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną i wymagają usługi opieki wytchnieniowej,
 • osoby, które udokumentują wskazanie ilości punktowej - od 18 do 75 punktów w Karcie Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, która uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Przed kwalifikacją do Programu będzie brane pod uwagę: stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu, która będzie miała wpływ na decyzję o przyznaniu usług opieki wytchnieniowej.

Kwalifikując rodziny do udziału w projekcie decydująca będzie kolejność zgłoszeń oraz ocena uzyskana z karty pomiaru niezależności.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą bezpłatnie.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie wymaganych dokumentów, a mianowicie:

 • Karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 – załącznik nr 8 do Programu (do pobrania poniżej),
 • Kserokopii aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej – załącznik nr 7 do Programu(do pobrania poniżej),

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym do momentu dysponowania limitami godzinowymi.

Zgłoszenia potrzeb usługi opieki wytchnieniowej będą przyjmowane:

 • telefonicznie pod numerem telefonu 81 759 10 80 oraz 502 333 669,
 • drogą pisemną na adres: PSONI Koło w Świdniku ul. Kościuszki 8, 21-040 Świdnik,
 • osobiście w biurze Stowarzyszenia
 • lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Do pobrania:

 1. Program ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
 2. Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 - załącznik nr 8 do Programu,
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej – załącznik nr 7 do Programu,
 4. Klauzula informacyjna RODO