Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

"Z kulturą przez życie "- zajęcia terapeutyczne w Dziennym Centrum Aktywności PSONI Koło w Świdniku

Z radością informujemy, iż od maja 2020 rusza kolejna edycja zajęć o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży. Są one współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Świdnik i realizowane w ramach zadania publicznego pt. „Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży”. W zajęciach będzie uczestniczyło 8 podopiecznych Dziennego Centrum Aktywności, zamieszkujących głównie Gminę Miejską Świdnik.

Oprócz indywidualnych zajęć terapeutycznych w ramach zadania planujemy wyjście do kina oraz pobliskich instytucji takich jak: Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury, „Strefa kultury”.

Z naszego doświadczania wynika, iż zajęcia pozaszkolne mające na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży mają pozytywny wpływ na rozwój naszych podopiecznych- pogłębiają ich wiedzę, wpływają pozytywnie na kontakty społeczne (także z pełnosprawnym społeczeństwem), pozwalają efektywnie spędzać czas wolny. Uzyskana dotacja na realizację niniejszego zadania pochodząca ze środków Gminy Miejskiej Świdnik, pozwoli nam wspierać naszych podopiecznych zapewniając pełniejszy dostęp do szeroko rozumianej kultury i sztuki.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Świdnik

swidnik