Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

PSONI Koło w Świdniku Serdecznie Dziękuje

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Świdniku składa serdeczne podziękowanie dla wszystkich Państwa, którzy zagłosowali na projekt pt. „Zielone tarasy miejscem rekreacji i integracji mieszkańców Świdnika” – w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik na 2018 r.

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek,
czyniąc dobrze drugiemu,
tylko sam był dobroczyńcą.
Jest jednocześnie obdarowany,
obdarowany tym, co ten drugi
przyjmuje z miłością".
– Św. Jan Paweł II

budzet obywatelski 3

Przedmiotem projektu jest wykonanie nowego tarasu naziemnego i remont tarasu na I piętrze budynku przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku. Tarasy służyć będą rekreacji i integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością Miasta.
PSONI Koło w Świdniku prowadzi działalność rehabilitacyjną realizowaną przez trzy placówki:

  • Dzienne Centrum Aktywności,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy


logo swidnikStowarzyszenie, od niespełna 25 lat, obejmuje wsparciem dzieci, młodzież i osoby dorosłe z wielorakimi niepełnosprawnościami oferując usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej.
Misją Stowarzyszenia jest: dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym (Art. 31 Statutu ).


logo psouuCelem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin ( Art. 4 Statutu).
Dzięki pomocy 1587 osób, które oddały swój głos na nasz projekt w ramach Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego w 3 edycji, PSOUU Koło w Świdniku zajęło pierwsze miejsce na liście projektów.

Składamy wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc i zainteresowanie.
Jesteśmy dumni, że los osób z niepełnosprawnością nie jest obojętny mieszkańcom naszego Miasta.

Z pamięcią DOBRA, które pozostało i owocuje w rozwoju i godnym życiu osób niepełnosprawnych intelektualnie, w szczęściu tych, którym służymy.

Za wdzięczne Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Przewodnicząca
Zarządu Koła PSONI w Świdniku
Iwona Ratajczak