Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

III Świdnicki Budżet Obywatelski

W związku z tym, że w naszym mieście ruszyła już trzecia edycja Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego pragniemy zachęcić wszystkich do głosowania na nasz projekt.
Na liście zakwalifikowanych projektów znajduje się on pod numerem 26: „Zielone tarasy – miejscem rekreacji i integracji mieszkańców Świdnika.”

Docelowa realizacja inwestycji planowana jest na terenie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Świdniku mieszczącego się przy ulicy Kościuszki.

Ma ona obejmować budowę tarasów służących rehabilitacji, rekreacji i integracji na świeżym powietrzu dla podopiecznych Ośrodka, jak też i mieszkańców Świdnika. Podopiecznymi PSONI są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, które wielokrotnie już integrowały się ze społecznością świdnicką na różnego rodzaju imprezach kulturalnych i występach scenicznych. Są nimi: „Ach to my”, „Motyle”, "Iskierki" czy „Pasjonaci”.

Pragniemy poprzez tę inwestycję umożliwić uczestnikom dalszy rozwój terapeutyczno-artystyczny, aby nadal mogli dzielić się z Państwem swoimi talentami i pasją, a przez to włączać aktywnie w życie naszego miasta.

 

budzet 3 01

budzet 3 02