Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Zmiana nazwy stowarzyszenia

Uprzejmie informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 16.01.2017r. zmianie uległa nazwa stowarzyszenia

z dotychczasowej: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku (PSOUUKoło w Świdniku ) na:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

Skrócona nazwa: PSONI Koło w Świdniku

Jednocześnie informujemy, że pozostałe dane stowarzyszenia pozostają bez zmian.