Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Res Sacra Miser

Tegoroczne obchody Dnia Pracownika Socjalnego miały wyjątkowy charakter dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku.

Podczas konferencji pt.: "Niepełnosprawność - nowe perspektywy" zorganizowanej przez Starostę Powiatu w Świdniku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, która odbyła się dnia 18 listopada 2016 r. w "Lachówce" - nie zabrakło ciepłych słów, życzeń i gratulacji dla wszystkich pracowników służb społecznych, a także podziękowań za wypełnianie misji niesienia pomocy tym, którzy wymagają wsparcia i ludzkiej solidarności w pokonywaniu życiowych problemów. W tym świątecznym dniu nagrodę specjalną otrzymała Przewodnicząca Zarządu Koła Iwona Ratajczak. Została uhonorowana statuetką "Res sacra miser", przyznaną przez Kapitułę przy Staroście Powiatu w Świdniku. "Res sacra miser" – "Ubogi jest świętością" wręczana jest za całokształt działalności na rzecz osób potrzebujących i jest nagrodą z zakresu pomocy społecznej. Statuetka została ręcznie wykonana przez podopiecznych WTZ SIS.

Res Sacra Miser

Jej symbolika jest bardzo wymowna. Przedstawia dwie splecione dłonie, mniejszą wyrażającą słabość i większą ukazującą siłę, której w pomocy społecznej nie może zabraknąć. Złączone dłonie są wyrazem tego, iż człowiek w obliczu problemów nie powinien pozostać sam. Wiele razy pochylamy się bowiem nad ludzką słabością, chorobą czy niepełnosprawnością. To wyróżnienie ma dla mnie szczególną wartość - mówi Iwona Ratajczak Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Świdniku - uczy nas wszystkich poszanowania godności dla drugiego człowieka i wrażliwości na ludzkie życie szczególnie gdy jest ono ubogie, kruche i słabe. Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie osobom, które wytypowały mnie do wyróżnienia: Panu Dariuszowi Kołodziejczykowi Staroście Powiatu w Świdniku, Panu Leszkowi Czechowskiemu Członkowi Zarządu Powiatu w Świdni ku i Pani Iwonie Maludze – Dyrektorowi PCPR w Świdniku.

Współpraca z władzami Powiatu Świdnickiego pełni od wielu lat ważną rolę w działalności naszego Stowarzyszenia. Z dumą i radością przyjęłam z rąk Pana Starosty to wyróżnienie, które jest wyrazem uznania i szacunku nie tylko dla mojej pracy, ale działalności całego PSOUU Koło w Świdniku. Jest także świadectwem tego, że osoby z niepełnosprawnością w Powiecie Świdnickim są postrzegane jako pełnoprawni obywatele, aktywnie uczestniczący w życiu publicznym, ale i jednocześnie wymagający wsparcia w pokonywaniu barier wykluczenia z życia społecznego. Myślę, że wyrażę tu nie tylko moje przekonanie ale i całej społeczności świdnickiego Koła, że życzliwość, zrozumienie i zawsze dobre słowo są podstawą naszych wspólnych działań i podejmowanych inicjatyw, zmierzających do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością i zapewnienia równych szans na przyszłość.

Bycie razem, wspólne przedsięwzięcia, wzajemna wymiana doświadczeń sprawia, że nadal będziemy kontynuować naszą pracę na rzecz osób potrzebujących i otwierać przed nimi życie, dając szczęście, uśmiech i radość. Wiesława Staszczak kierownik WTZ PSOUU Koło w Świdniku

Wiesława Staszczak
kierownik WTZ PSOUU Koło w Świdniku