Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Projekt "Inwestycja Na Lepsze Jutro"

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich podopiecznych, zgłosiło w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, swój pomysł inwestycyjny którego celem jest dążenie do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością.


Projekt o nazwie „Inwestycja na lepsze jutro”, który został zakwalifikowany do głosowania, ma na celu przygotowanie kompleksowej dokumentacji na rozbudowę budynku przy ul. Kościuszki 8, po to aby w przyszłości uzyskać większą powierzchnie lokalową, utworzyć nowe pomieszczenia- sale terapeutyczne, które służyć będą udzielaniu wielospecjalistycznej pomocy w zakresie terapii i wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością.

GŁOSUJĄC NA NASZ PROJEKT NR 10 „ Inwestycja Na Lepsze Jutro”
- POMAGASZ OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W budynku funkcjonują trzy placówki Stowarzyszenia: Dzienne Centrum Aktywności (DCA) i Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS), mieszczące się na parterze budynku oraz Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) – na piętrze. Udzielane jest w nim wsparcie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom od ponad 20 lat. Stowarzyszenie obejmuje wsparciem dzieci, młodzież i osoby dorosłe z wielorakimi schorzeniami, zapewniając im ciągłą, skoordynowaną, kompleksową i wielospecjalistyczną terapię. Dziennie z rehabilitacji korzysta ok. 80 osób.

Każdy człowiek a szczególnie osoby niepełnosprawne mają prawo do leczenia i rehabilitacji w celu poprawy stanu zdrowia, prawo do wczesnej diagnozy i świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, czy zagrożenie niepełnosprawnością. Osoby niepełnosprawne mają prawo do życia w środowisku, w którym maja zapewnione odpowiednie wsparcie, bez którego znacznie utrudnione jest funkcjonowanie w lokalnej społeczności, a wręcz niesie marginalizację i izolację społeczną.

Dzięki rozbudowie budynku i powstaniu nowych pomieszczeń terapeutycznych, w oparciu o przygotowaną dokumentację zapewniona zostanie terapia szerszej grupie osób. W ten sposób zwiększy się stopień ich usamodzielnienia i zaradności życiowej, a tym samym zmniejszy uzależnienie od ciągłej pomocy osób trzecich. Osoby niepełnosprawne wymagają wsparcia w postaci zdiagnozowania ich potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, zapewnienia swobodnego dostępu do terapii poprzez likwidację barier. Podjęcie działań na rzecz poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Dlatego, też jest to projekt o szczególnym znaczeniu.

Od 19.09.2016 r. do 03.10.2016 r. mieszkańcy Świdnika będą mogli głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik na 2017 r.
Bardzo gorąco zachęcamy wszystkich Świdniczan, aby zechcieli zagłosować na nasz projekt, a tym samym pomóc osobom dotkniętym niepełnosprawnością, w zapewnieniu im lepszego dostępu do podstawowych usług publicznych – zdrowotnych i terapeutycznych. Wierzymy głęboko, ze nasze działania przyczynią się do lepszego funkcjonowania oraz podniesienia poziomu zaradności życiowej naszych podopiecznych.
Pomagając innym – pomagamy sobie, a tym samym naszemu miastu, czyniąc go bardziej przyjaznym i pomocnym w funkcjonowaniu osób z różną niepełnosprawnością.

PROSIMY O GŁOSY NA PROJEKT NR 10 „ INWESTYCJA NA LEPSZE JUTRO PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU PRZY UL.KOŚCIUSZKI 8 W ŚWIDNIKU”.
ZAGŁOSOWAĆ MOŻE KAŻDY MIESZKANIEC ŚWIDNIKA, KTÓRY UKOŃCZYŁ 16 ROK ŻYCIA

Specjalne karty można pobrać w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej, Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz ze strony internetowej www.swidnik.pl. Głosować można również drogą internetową.
Głosowanie potrwa do 3 października.