Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Pierwszy Bal Dobroczynności Klubu USARZ

Dnia 30 stycznia 2016 r., został zorganizowany Pierwszy Usarski Bal Dobroczynności przez Świdnicki Klub Motocyklowy USARZ.
Bal odbył się w zespole hotelowym „Lachówka” i zgromadził gości, którzy bawili się do białego rana.


W trakcie balu goście bardzo chętnie i hojnie wzięli udział w loterii fantowej, z której całkowity dochód przeznaczony został na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku.
Zebrana kwota to 3010 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w Balu Dobroczynności.

podziekowanie dla Usarz