Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Albertiana 2016

Kolejny sukces PASJONATÓW!
III Miejsce w ALBERTIANIE 2016!

W dniu 17.02.2016 r. w Centrum Kultury w Lublinie odbyły się eliminacje regionalne do XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” 2016. W eliminacjach wzięła udział grupa „Pasjonaci” ze Środowiskowego Domu Samopomocy działającym przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku. Po przejściu I etapu eliminacji - przesłuchaniu przez jury nagrań, które odbyło się w Krakowie w dniach 07-08.01.2016 r., grupa „Pasjonaci” zakwalifikowaniu do II etapu eliminacji regionalnych, które odbyły się w Lublinie.
„Pasjonaci” decyzją jury zostali laureatami ALBERTIANA 2016 i zajęli III miejsce. W związku z tym zostali zaproszeni do udziału w uroczystej gali Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, który odbędzie się w dniu 14.03.2016 r., gdzie również odbiorą swoje zasłużone "Alberciki".

Albertiana 2016

Do II etapu eliminacji regionalnych z IV Regionu - Regionu lubelskiego, obejmującego zespoły i solistów z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego zostało zakwalifikowanych 9 zespołów i 5 solistów. Laureatami "Albertiany" zostały 3 zespoły i 1 solista. PASJONACI zaprezentowali się w pięciu układach tanecznych (dwa solo i trzy duety).
Tematem przedstawienia było nasze motto: "Taniec nie jedno ma imię", a motywem przewodnim - uczucie, pasja.

Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” to wspólny projekt Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Fundacji im. Brata Alberta. Pomysłodawczynią wydarzenia jest Anna Dymna, która, jeszcze przed założeniem swojej fundacji, pomagała niepełnosprawnym intelektualnie podopiecznym ze Schroniska Brata Alberta w Radwanowicach, reżyserując ich spektakle teatralne.

Hymnem Festiwalu są słowa wiersza Czesława Miłosza pt."Miłość" (muzyka – Abel Korzeniowski). Podczas ceremonii otwarcia gali, kiedy w Teatrze Słowackiego unosi się Kurtyna Siemiradzkiego, wykonuje go Chór VOX POPULI pod dyrekcją Rafała Marchewczyka. W czasie gali wręczany jest Medal im.
Brata Alberta. Wyróżnienie otrzymują osoby szczególnie zasłużone w niesieniu pomocy ludziom niepełnosprawnym. Jego laureatami jest wiele wybitnych osobistości z kraju i zagranicy. Zwycięzcy "Albertiany" prezentują przedstawienia podczas uroczystej gali, otrzymując jako nagrodę „Maski”
przyznawane przez każdy z krakowskich teatrów, zaś pozostali laureaci zostają nagrodzeni "Albercikami".
Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, Ze zmartwień różnych swoje serce leczy, Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu.
Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć,
Żeby stanęły w wypełnienia łunie.
To nic, że czasem nie wie, czemu służyć:
Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.
Czesław Miłosz, „Miłość”, hymn „Albertiany”
JUŻ NIE MOŻEMY SIĘ DOCZEKAĆ! :)

Pasjonacie bardzo ciszą się z osiągniętego sukcesu, jest to dla nich zachęta do dalszej pracy i zdobywania nagród.