Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Podziękowania

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku, składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w zbiórkę publiczną pod nazwą "Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - szansa na lepsze jutro" organizowaną przez nasze Stowarzyszenie.

 

W wyniku zbiórki prowadzonej od maja do września 2015 r. na terenie powiatu świdnickiego zebraliśmy kwotę 4 489,43zł.

Pieniądze zostaną w pełni przeznaczone na cele statutowe - wsparcie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych PSOUU Koło w Świdniku.
Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

Zarząd Koła PSOUU w Świdniku