Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Porady społeczno - prawne w PSOUU Koło w Świdniku

Od czerwca do końca roku 2015 w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku jest realizowane zadanie publiczne pt.: „Pełniejsza wiedza- świadome życie" skierowane do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących Gminę Miejską Świdnik oraz powiaty świdnicki, lubelski, chełmski i łęczyński. Ze wsparcia mogą skorzystać niepełnosprawni oraz ich rodziny, którzy na co dzień są objęci terapią w PSOUU. Celem realizacji niniejszego zadania jest zwiększanie wiedzy poprzez udzielanie profesjonalnych porad społeczno- prawnych- informowanie o przysługujących uprawnieniach, dostępnych usługach, sprzęcie rehabilitacyjnym i pomocy technicznej dla osób z niepełnosprawnością.

W naszej placówce rodzice bardzo często pytają o możliwości wsparcia płynące z instytucji świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnością, tj.: PCPR, MOPS, NFZ, fundacje. Stąd wziął się pomysł na realizację tego typu projektu. Dzięki temu możliwe jest zatrudnienie osoby, która w sposób rzetelny i kompetentny wyjaśnia i pomaga rodzinom osób z niepełnosprawnością oraz samym niepełnosprawnym zdobywać informacje i nabywać umiejętności, które wspomogą rehabilitację i ułatwią codzienne zmagania się z niepełnosprawnością.

Realizacja zadania „Pełniejsza wiedza- świadome życie" możliwa jest dzięki dofinansowaniom uzyskanym z Województwa Lubelskiego działającego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz z Gminy Miejskiej Świdnik Z porad społeczno- prawnych można skorzystać w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku, gdzie prowadzona jest codzienna terapia osób z niepełnosprawnością.

rops lublinlogo swidniklogo psouu


Magdalena Szumiata
Kierownik Dziennego Centrum Aktywności